อบรมการสอนแบบ มอนเตสซอรี สำหรับเด็กวัย 5-7 ขวบ
อบรมการสอนแบบ มอนเตสซอรี สำหรับเด็กวัย 5-7 ขวบ

อบรมการสอนแบบ มอนเตสซอรี สำหรับเด็กวัย 5-7 ขวบ

14 JAN 2016
ดูงานยุโรป
14 JAN 2016
ดูงานยุโรป

คณะกรรมการสมาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนมอนเตสเฃอรี ประเทศ เบลเยี่ยม เยอรมัน ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตสื่อมอนเตสเฃอรี

15 JAN 2016
ดูงานญี่ปุ่น
15 JAN 2016
ดูงานญี่ปุ่น

คณะกรรมการศึกษาดูงาน ภายใต้ความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศญี่ปุ่น เมืองฟุกุโอะกะ

14 JAN 2016
ดูงาน Sydney
14 JAN 2016
งานเปิดตัวสมาคม
14 JAN 2016
งานร้อยปีมอนเตสซอรี่